Z zawodu jesteś inżynierem? Ustaw Kanadę jako następny cel podróży.

Zgodnie z artykułem prasowym Times of India tysiące inżynierów z międzynarodowymi kwalifikacjami migruje co roku do Kanady. Zgodnie z badaniem 12 procent kanadyjskich licencjonowanych inżynierów pracuje w dziedzinie mechaniki, cywilnej, przemysłowej, produkcyjnej i elektrotechnicznej. Mark Bourgeois-Dyrektor ds. Komunikacji i spraw publicznych Kanada ma przed sobą niewielką liczbę inżynierów, którzy od ponad dziesięciu lat posiadają specjalistyczne doświadczenie.

Do 2020 r. 95 000 specjalistów technicznych przejdzie na emeryturę, co doprowadzi do niedoboru umiejętności. Nierównowaga popytu i podaży staje się coraz poważniejsza, podczas gdy warunki inżynieryjnego rynku pracy różnią się w zależności od regionu. Kanadyjski rynek powinien znaleźć sposób na utrzymanie równowagi między przechodzącymi na emeryturę specjalistami inżynieryjnymi a szkolącymi absolwentami inżynierii oraz międzynarodowymi inżynierami zainteresowanymi pracą w Kanadzie. Zgodnie ze statystykami Kanady samo Ontario zaakceptowało ponad 75 000 rejestracji inżyniera.

Zapotrzebowanie na wzrost inżynierów jest wysoce przewidywalne w Kanadzie w nadchodzących latach w dziedzinie inżynierii architektonicznej, cywilnej lub mechanicznej, elektrycznej i komputerowej. Najbardziej popularne miejsca pracy w Kanadzie w inżynierii obejmują inżyniera elektryka, inżyniera projektu i inżyniera mechanika.

Musisz wiedzieć, że posiadanie dyplomu inżyniera może wylądować w Kanadzie z wysoko płatną pracą. Kanada prowadzi wiele możliwości imigracyjnych dla kandydatów z dyplomem inżyniera. Większość aspirantów kanadyjskich imigrantów wybiera Kanadę jako drugi dom, ponieważ oferuje wysoką jakość życia wraz z wysokimi pakietami wynagrodzeń.

Kanadyjski rząd uwierzytelnia Inżynieria licencjonowanego zawodu w Kanadzie, a inżynierowie pracują w takich dziedzinach, jak cywilny, mechaniczny, elektryczny i programowy. Jak wynika z badania The Engineering Labour Market w Kanadzie, do 2025 r. Wystąpi ogromny niedobór specjalistów technicznych z ponad 10-letnim doświadczeniem, co daje jasny obraz popytu i podaży inżynierów na poziomie prowincji, co zwiększa ciągłość tego zawodu w Kanadzie.

Zgodnie z raportami, oferty pracy dla inżynierów zastępujących inżynierów odchodzących na emeryturę rosną zwłaszcza w dziedzinie inżynierii mechanicznej, cywilnej i komputerowej. Kanadyjskie uniwersytety próbują również szkolić nowych inżynierów, przyznając im więcej stopni, a także próbując prowadzić programy szkoleniowe, aby szkolić kandydatów na lepsze jutro w Kanadzie.

Kanada jest dla inżynierów

Cywilni inżynierowie:

Zgodnie z najnowszymi badaniami w ciągu najbliższych pięciu lat przewiduje się średnio 2 500 ofert pracy dla inżynierów budowlanych. Branże, które zapewniają zatrudnienie inżynierom budowlanym, będą generować około 1000 miejsc pracy rocznie. Około 1500 miejsc pracy zostanie zastąpionych emerytowanymi pracownikami ze względu na wiek pracowników inżynierii lądowej.

Inżynierowie mechanicy:

Szacuje się, że każdego roku dla inżynierów mechaników odbędzie się 2100 nowych ofert pracy. Około 1270 tych ofert pracy zostanie zastąpionych w ciągu pięciu lat.

Inżynierowie elektryków i elektroników:

Oczekuje się łącznie 1800 nowych ofert pracy dla inżynierów elektryków i elektroników w ciągu najbliższych pięciu lat, z czego 1 200 miejsc pracy będzie otwartych w celu zastąpienia pracowników odchodzących na emeryturę.

Inżynierowie komputerowi:

Każdego roku dla inżynierów komputerowych przewiduje się łącznie 800 nowych ofert pracy na kolejne pięć lat. Quebec i Ontario mają większe zapotrzebowanie na informatyków, ponieważ większość tych miejsc pracy znajduje się tylko w tych dwóch prowincjach.

Inżynierowie chemiczni:

Zgodnie z badaniem każdego roku przez kolejne pięć lat zostanie stworzonych 400 nowych ofert pracy dla inżynierów chemicznych. Kanadyjskie uniwersytety zamierzają przyznać 1300 stopni w inżynierii chemicznej, aby upewnić się, że generują nowych absolwentów, aby zapewnić stały przepływ w zawodzie.

Dowiedz się, jak rozpocząć proces imigracji Kanady.

Wybór właściwego konsultanta imigracyjnego odgrywa istotną rolę w całym procesie imigracyjnym w Kanadzie. Dlatego pomyśl dwa razy, zanim zatrudnisz konsultanta ds. Imigracji, aby sprawdzić uprawnienia do imigracji w Kanadzie i zrobić proces wizowy na pobyt stały w Kanadzie.