Qatar ambassadattestation

Qatar är ett självständigt land som gränsar till Saudiarabien och UAE. Landet anses vara den mest dynamiska och ekonomiskt starka i arabområdet. Qatar är ett rikt land med sina naturresurser, stränder och oljereserver. Miljoner flyttar till Qatar varje år för olika ändamål. Qatar ambassadattest är en handling att få dina dokument verifierade av Qatar ambassaden. Denna autentisering är nödvändig för varje nykomling som kommer till Qatar.

Syftet med Qatar ambassadattestation

· Arbetsvisum

· Inträde i skolor i Qatar

· Studentvisum

· Beroendevisum etc.

Förfarandet för Qatar ambassadattest beror på vilken typ av handlingar som ska intygas. Qatar ambassad intyg är obligatorisk för personer som är villiga att flytta till Qatar.

Förfarande för Qatar ambassadattestation

För pedagogiska dokument

· Certifikat för underavdelningsdirektör

· Utrikesdepartementets intyg

· Qatar intyg om examen, betygsark, bonafid

För icke-pedagogiska dokument

· Notarieattestation

· Hemdepartementet intyg

· Utrikesdepartementets intyg

· Qatar ambassadattestation

MEA-intyg är en del av Qatar-ambassadattesten och endast om MEA-intyg är gjort, är ambassadatestation möjlig.

Dokument som behöver lämnas för att få Qatar ambassadattestation

· Originalsertifikat

· Passkopia

Dina dokument ska intygas av Qatar-ambassaden enligt riktlinjerna från Qatar-regeringen. Det finns chanser att dina handlingar kan avvisas om det inte bekräftas av Qatar-ambassaden som kan leda till att ditt Qatar-visum annulleras. Denna process är nödvändig för att bevisa att dokumenten är äkta för myndigheterna i Qatar. Qatar ambassad intyg utförs normalt från det land där dokumenten utfärdas. Efter Qatar ambassad intyg är utrikesdepartementet ansvarig för vidare godkännande av dina handlingar.