โตเกียว #shotonsmartphone №11

สวัสดีคุณเอง! ฮิปสเตอร์ในชินจูกุ

iPhoneX เพิ่มเติมจากชีวิตประจำวันใน“ The Big Sushi” ที่ Tokyo #shotonsmartphone