# 1 Frankfurt

Hôm nay thật mệt mỏi. Hầu hết các ngày đã được sử dụng để đi du lịch. Tôi thấy rất nhiều tuyết ở khắp mọi nơi. Đẹp thật.

Tôi hiện đang ở Frankfurt. Tôi không biết hôm nay tôi sẽ làm gì vì tôi đi du lịch với rất nhiều người. Lúc đầu, Wasn rất thích ý tưởng này, nhưng miễn là tôi được đi du lịch và dành thời gian cho bố mẹ tôi thì tôi rất tốt.

Bài đăng này sẽ không dài ngày hôm nay bởi vì tôi thực sự buồn ngủ. Chúc độc giả ngủ ngon. Vui lòng quay lại để biết thêm nội dung. Chúc ngủ ngon