Năm 2018 một cách ngắn gọn.

Tháng giêng - Đã nghỉ ngơi. Ở với bố mẹ cả tháng. Thức ăn gia đình trong 30 ngày :)

Tháng Hai Tập đoàn Tham gia một công ty mới. Làm việc đàng hoàng, đội ngũ tuyệt vời.

Tháng 3 - Đi trên một chuyến đi 10 ngày. Làm cho một số người bạn mới. Đợt tuyết rơi đầu tiên.

Tháng 4 - Công việc lấy tốc độ. Cung cấp kịp thời. Đi xe đạp cuối tuần bây giờ là một việc vặt.

Tháng 5 - Một chuyến đi nhỏ với những người bạn thời thơ ấu. Luôn luôn là một cái gì đó để trân trọng.

Tháng 6 - Công việc bây giờ thật trần tục. Nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi phải kiên nhẫn về nó.

Ảnh của Knut Troim trên Bapt

Tháng 8 - Bố mẹ chúng ta gặp nhau. Hôn nhân liên đẳng được thảo luận sau 2 năm.

Tháng 9 - Bố bước sang tuổi 65. Con nhớ bố mẹ.

Tháng 10 - Tôi tròn 29. Đã đi Diwali đầu tiên xa nhà; một mình.

Tháng 11 - Làm việc. Công việc. Công việc.

Tháng 12 - Đến thăm Bhutan cùng bạn bè. Phật giáo có một người hâm mộ mới.