2019.02,09

Tuyết rơi ở Seattle. Ngay phía tây - Đảo Bainbridge. Thành phố đảo Bainbridge viết:

COBI: Điều kiện đường xá chung trên đảo rất nghèo nàn và băng giá. Hãy ở ngoài đường cho đến khi có thông báo mới.

Hàng xóm 1, từ Green Bay WI: Tôi đã đưa cô con gái 16 tuổi của mình đi học lái xe trên băng và tuyết!

Hàng xóm 2 từ Hawaii: Tôi sẽ đi tìm chính mình! Bất cứ ai cũng muốn một cuộn quế từ Jake Pick Pickup?