5 giờ sáng tại Manila

Tối, kiểm tra báo giá cá cược trên máy tính xách tay của tôi. Tôi tự hỏi, làm thế nào tôi có được đến nay trên thế giới?