_____ Đó là đêm của chúng tôi ___

Chương - III

Đó là đêm của chúng tôi, Mặt trăng đã lên cao

Tuy nhiên, đèn tắt, Tình yêu thì không! Giấc ngủ đã chinh phục cơ thể chúng ta, Tuy nhiên, chúng ta đi qua suy nghĩ của mình.

Đó là mùa thu, Mùa đông vẫn chưa đến, Lần này tôi đã hỏi cô ấy - "Tối nay anh có ngủ với em không, thưa cô?"

Đó là đêm của chúng tôi!

Đó là đêm của chúng tôi!