Một ứng dụng du lịch giá rẻ - IRONHACK làm việc trước

Xin chào mọi người, nó rất hay nói chuyện với bạn một lần nữa.

Hôm nay, tôi đã trình bày cho bạn thử thách thực sự đầu tiên của tôi khi thực hiện công việc này. Tôi đã được yêu cầu tạo lại hình ảnh tiếp theo hoàn hảo nhất có thể.

Đây là hình ảnh gốc. Nó có vẻ dễ dàng, nhưng có rất nhiều yếu tố để chăm sóc.

Và có tính đến mũ, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng bản phác thảo ở dạng nghiêm trọng hơn, Nó có thể là một tác phẩm hay, hãy để nó nói theo cách này.

Trên thực tế, tôi đã thấy nó thực sự hữu ích để quản lý tốt các chương trình này và tìm hiểu một số thẻ ngắn bằng trái tim. Vì vậy, bình minh ở đây tôi sẽ trình bày cho bạn dự án của tôi. Hy vọng bạn sẽ thích nó và tận hưởng nó nhiều như tôi đã làm nó.