Một cuộc hội ngộ với lòng tốt

reneebigelow / Pixabay

Tôi là một người khó tính như bạn từng thấy, nhưng tôi cũng nhạy cảm với những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến bạn phải đặt câu hỏi liệu mọi thứ có ngẫu nhiên như một số người nghĩ ra không.

Nói một cách đơn giản hơn: chỉ có rất nhiều sự trùng hợp chết tiệt. Đôi khi, bạn đã bị đánh vào đầu với một bài học và bạn là một kẻ ngốc không để ý.

Gần đây, tôi có một trong những khoảnh khắc, mà tôi mô tả chi tiết trong chuỗi Twitter bên dưới.

Ngay khi tôi cần được nhắc nhở về lòng tốt và những người tốt vẫn còn tồn tại trên thế giới này, một người phụ nữ vô tâm tên là Sandra đã xuất hiện trở lại trong cuộc sống của tôi, sau khi giúp đỡ gia đình tôi vài năm trước.

Tôi hy vọng rằng nếu bạn đang cần một lời nhắc tương tự, rằng bạn sẽ giữ cho mình cởi mở với những cuộc gặp gỡ như vậy.