Một nơi kỳ lạ

Tôi đang ở một nơi xa lạ. Một nơi mà tất cả mọi người được đánh dấu, cả thợ săn và thợ săn đều giống nhau. Hầu hết là không biết gì về nhãn hiệu họ mặc. Họ đi lang thang, đầy niềm tin sai lầm và những giấc mơ dại dột. Một số người kiêu ngạo và ồn ào, những người khác nhu mì và ít nói, nhưng tất cả đều được đánh dấu. Hầu hết sẽ thất bại.

Hiểu rằng bạn là mục tiêu khi bạn bước vào nơi xa lạ này sẽ rất quan trọng cho sự sống còn của bạn. Một số ít sống sót đủ lâu, nhìn và hiểu mọi thứ theo cách không thể nhất, cho chúng cơ hội thành công. Vẫn còn ít, là những người đánh dấu chính mình. Đây là một vài lựa chọn không chỉ hiểu rằng họ là mục tiêu, họ sử dụng kiến ​​thức này để lợi thế của họ.