Về tôi

Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Houston theo đuổi bằng cử nhân về Báo chí Phát thanh. Tôi có ba ước mơ lớn trong cuộc đời đó là: làm việc cho Univision, đi du lịch nhiều nhất có thể và thành công trong khi tận hưởng cuộc sống. Tôi tin rất nhiều vào luật hấp dẫn. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng để sống tích cực trong suốt những khó khăn và để biết rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do chính đáng.