À, bạn đã quay trở lại, mặc dù bạn đã bỏ chạy với cái đuôi ở giữa hai chân khi tôi thách bạn sao lưu các tuyên bố tương tự trước đó của bạn. Nói cho tôi biết, thời tiết ở Saint Petersburg hôm nay thế nào?