Airdrop: mã thông báo DU LỊCH

Sự kiện số 1 (Để kỷ niệm TRAVEL dNATION, IEO)

Chào mọi người! Đây là EOSDAQ (DEX dựa trên EOS).

TRAVEL dNATION sẽ sớm tiến hành IEO (Cung cấp trao đổi ban đầu) trên EOSDAQ.

Trước IEO, EOSDAQ hiện đang bắt đầu Sự kiện Airdrop cho hai mã thông báo (NBD, NOJA) do TRAVEL dNATION phát hành.

Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn tham gia vào cả sự kiện Airdrop và IEO.

Vui lòng kiểm tra bên dưới để biết chi tiết về sự kiện Airdrop!

DU LỊCH

 1. Khi nào: Từ ngày 4 đến ngày 17 tháng 3 (2 tuần)
 2. Mục tiêu: Người dùng EOSDAQ
 3. Mã thông báo: NBD, NOJA (2 loại)
 4. Điều gì: Nếu bạn để tài khoản EOS của mình trong nhóm TRAVEL dNATION, nhóm Telegram hoặc KakaoTalk, nhóm sẽ phát sóng 10 mã thông báo NBD và 100 mã thông báo NOJA.

DU LỊCH

 • Telegram (KOR) => https://t.me/traveldchat
 • Telegram (ANH) => https://t.me/traveldnationeng
 • KakaoTalk => https://open.kakao.com/o/g7i4jf0
 • Trang web => http://www.traveldnation.org/eng/index.html

5. Nhiều sự kiện sẽ diễn ra cho đến khi IEO. Nhóm TRAVEL dNATION sẽ giữ cho bạn được đăng trong nhóm Telegram và KakaoTalk. Hãy theo dõi!

6. Giới thiệu về DU LỊCH DU LỊCH: TRAVEL dNATION là một nền tảng xã hội tập trung vào du lịch. Trên nền tảng này, khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch và dịch giả đều có thể tham gia tạo nội dung và nhận phần thưởng bằng mã thông báo. Mã thông báo không chỉ có thể được sử dụng cho các hoạt động trên nền tảng mà còn để mua các sản phẩm trực tuyến liên quan đến du lịch.

Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng trả lời bài viết này hoặc hỏi trong Telegram hoặc WeChat của chúng tôi.

 • EOSDAQ là một DEX (Trao đổi phi tập trung) dựa trên EOS.
  • Chúng tôi đặt tiêu chuẩn cho DEX bằng cách cung cấp nền tảng giao dịch an toàn và thân thiện nhất với người dùng.
  • Đối tác ví1) imToken - https://token.im/doad2) TokenPocket - https: //www.mytokenpocket.vip3) MEET.ONE - https://meet.one/doad4) Ví NOVA - http: // eosnova. io5) Ví toán học - http: //mathwallet.org6) PocketEOS - https: //pocketeos.com7) EOS Lynx - https: //eoslynx.com8) Bitpie - https: //bitpie.com9) EOS LIVE - https: / /eos.live

   EOSDAQ1) Trang web: https: //eosdaq.com2) Telegram (tiếng Hàn): https://t.me/EOSDAQ_KOR3) Telegram (tiếng Anh): https://t.me/EOSDAQ 4) Twitter: https: // twitter .com / EOSDAQ_DEX5) Trung bình: https://medium.com/@contact_885016) WeChat (tiếng Trung):