Bạn đang đi cắm trại? Hướng dẫn làm cho ý thức

Du lịch bụi không có thời gian hoàn hảo. Mọi người lập một kế hoạch du lịch bất cứ khi nào họ cảm thấy thấp và cần một lối thoát khỏi cuộc sống bận rộn. Mọi người đều biết rằng cuộc sống đầy những bất ngờ, những thăng trầm về tài chính và cảm xúc. Rằng tại sao đi du lịch đã trở thành một lối sống những ngày này.

Liên kết tài nguyên