Châu Úc

Giữa Townsville và Tasmaniathere là mọi mùa giải có thể hiểu được rằng các quy tắc đã bị mất -

Tuyến đường của tôi ở phía bắc ba mươi năm trước khiến hãng hàng không buồn bã - ‘nhà của bạn và những người khác như vậy.

ngồi bên bờ vực của những suy nghĩ cũ của tôi

sự sang trọng màu xanh lá cây dưới verandahs, nhưng vẫn còn một chút khó khăn khi ở rìa

www.mikebellpoems.com