Babymoon: Ba-ha-ma

Chúng tôi đã dành ra babymoon ở Bahamas. Tôi sẽ cố gắng sử dụng Medium để chia sẻ một số ảnh có độ phân giải đầy đủ mà tôi đã chụp trong chuyến đi của mình. Hãy xem thử và thưởng thức đi!

Để xem thêm về nhiếp ảnh của tôi, hãy xem trang web của tôi: https://ajaywaghray.com