Chứng nhận Đại sứ quán Bangladesh

Chứng nhận APS cung cấp dịch vụ cho cá nhân Giáo dục, phi giáo dục, Công ty Tài liệu thương mại Chứng thực hoặc hợp pháp hóa Đại sứ quán Bangladesh tại New Delhi, Ấn Độ các tài liệu như Bằng cấp, Văn bằng, Hôn nhân, Giấy khai sinh, Tài liệu thương mại Chứng nhận từ Phòng Thương mại, Bộ Ngoại giao New Delhi Chính phủ của Ấn Độ

Tài liệu giáo dục hoặc các chứng chỉ như trúng tuyển, bằng tốt nghiệp, trung cấp, bằng PG, bằng tốt nghiệp, bằng tiến sĩ, chứng chỉ chuyên môn, phiếu đánh dấu, bằng PHD, chứng chỉ 10 và 12, BCA, BBA, BA, CA, bằng cử nhân MBA, BBA, MCOm v.v ... chứng thực hoặc hợp pháp hóa từ bang Bangladesh ở New Delhi, Ấn Độ dưới đây đề cập đến quy trình: -

Tài liệu giáo dục Quy trình chứng thực Đại sứ quán Bangladesh - 1

A. Xác thực bởi Giáo dục Đại học / Phòng Hành chính Tổng hợp (Nhà nước Tôn trọng) Chứng nhận HRD B. Chứng thực của Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ C. Hợp pháp hóa từ Đại sứ quán Bangladesh tại New Delhi, Ấn Độ

Tài liệu giáo dục Quy trình chứng thực của Đại sứ quán Bangladesh - 2

A. Chứng thực của Công chứng viên B. Chứng thực từ Bộ Nội vụ, Mumbai C. Chứng thực từ Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ D. Hợp pháp hóa cuối cùng từ Đại sứ quán Bangladesh tại New Delhi, Ấn Độ

Giấy chứng nhận phi giáo dục hoặc Tài liệu như Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Bản khai, Giấy chứng nhận y tế, Giấy chứng nhận cảnh sát, Giấy chứng nhận ly hôn, vv

Quy trình chứng thực của Đại sứ quán Bangladesh phi giáo dục -1

A. Chứng thực từ Bộ Nội vụ Nhà nước GRD B. Chứng thực từ Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ C. Hợp pháp hóa cuối cùng từ Đại sứ quán Bangladesh tại New Delhi, Ấn Độ

Quy trình chứng thực của Đại sứ quán Bangladesh phi giáo dục

A. Chứng thực của Công chứng viên B. Chứng thực từ Bộ Nội vụ, Mumbai hoặc SDM C. Chứng thực từ Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ D. Hợp pháp hóa từ Đại sứ quán Bangladesh tại New Delhi, Ấn Độ

Tài liệu thương mại như Thỏa thuận kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Bằng sáng chế kinh doanh, Giấy chứng nhận xuất xứ, Giấy ủy quyền chung, Giấy chứng nhận không phản đối, Giấy chứng nhận thuế bán hàng, MOA, AOA, v.v.

Quá trình

A. Chứng thực từ Phòng Thương mại C. Chứng thực từ Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ D. Hợp pháp hóa cuối cùng từ Đại sứ quán Bangladesh tại New Delhi, Ấn Độ

Liên lạc với chúng tôi để biết Đại sứ quán hoặc Phí hợp pháp hóa Bangladesh, Phí, Thời gian cần thiết hoặc nhiều hơn nữa

Gọi cho chúng tôi ngay @ +917669011184

Chứng nhận APS Sự lựa chọn đúng đắn của bạn

Chứng nhận APS Cung cấp dịch vụ cho bạn theo Chứng chỉ giáo dục, phi giáo dục, chứng chỉ thương mại Chứng thực, tông đồ, hợp pháp hóa và dịch thuật từ HRD, GRD, MEA, Đại sứ quán, v.v.

CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI Cung cấp dịch vụ chất lượng cao bền vững Bảo vệ khách hàng trong các khu vực bảo mật cao Dịch vụ nhanh chóng 99% Giữ chân khách hàng

THỦ TỤC XÁC NHẬN THỦ TỤC XÁC NHẬN UAE

Liên hệ chúng tôi

Chứng nhận APS

Địa chỉ: SD - 206, Noida ngành 45, Utter Pradesh - 201303, Tế bào Ấn Độ: --917669011184

E-mail: info@apsattestation.com

E-mail: care@apsattestation.com URL https://www.apsattestation.com

Được xuất bản lần đầu tại www.apsattestation.com.