chuỗi khối BORA

Trải nghiệm người dùng sẽ trở nên tốt hơn bao giờ hết. Hệ sinh thái BORA sẽ công bố minh bạch tất cả các thông tin. Người dùng tài sản kỹ thuật số (BITA Point trực tiếp) sẽ có giá trị đảm bảo độc lập với nhà cung cấp nội dung. Và có thể chuyển đổi thành BORA Token bất cứ lúc nào. Các dịch vụ của bên thứ ba như quảng cáo, tiếp thị và phân tích dữ liệu cũng có thể được liên kết với Hệ sinh thái của chúng tôi. Nhà tài trợ quảng cáo, thử nghiệm trò chơi beta, khảo sát tiếp thị và nhiều hơn nữa có thể được tiến hành và người tham gia sẽ nhận được bồi thường cho các hoạt động của họ. Cuối cùng, Hệ sinh thái BORA nhằm mục đích cung cấp các cơ hội mới và cũng cung cấp giá trị có lợi cho tất cả những người tham gia.