Bogdanoff Jerome

Bogdanoff Jerome là người tiên phong trong kinh doanh Khách sạn và nhà hàng.

Một người quốc tịch Pháp khi sinh ra, ông đã đi đến tất cả các nơi trên thế giới để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào kinh doanh địa phương.

Anh ấy đi du lịch thường xuyên và làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo công việc kinh doanh của anh ấy thành công

và những người làm việc ở đó rất hạnh phúc.

Mỗi dự án đều có tầm nhìn phục vụ mọi người

với thức ăn ngon và một kỳ nghỉ đáng kinh ngạc.

Bogdanoff Jerome

Anh ấy bắt đầu khá trẻ và đạt được mục tiêu xác định nghề nghiệp rất sớm. Anh đi khắp châu Âu và Mỹ để tìm hiểu những điều cơ bản của

kinh doanh khách sạn và sau đó thực hiện tương tự ở Đông Nam Á.

Ông mong muốn mang lại và đổi mới ý tưởng để thực hiện trong ngành khách sạn.