Giveaway hệ sinh thái (BORA)

4.500.000 giải thưởng BORA

Tham gia vào Hệ sinh thái của Bora ngay bây giờ và kiếm các mục vào 4.500.000 Giải thưởng mã thông báo BORA. Hướng dẫn từng bước của chúng tôi giúp bạn dễ dàng nhận được mã thông báo miễn phí.

BORA ECOSYSTEM GIVEAWAY: Từng bước

Độ khó: EasyEnds: 2019/02/01

Liên kết: https://wn.nr/zyEWBM

1. Hình thức mở cửa

2. Hoàn thành các nhiệm vụ xã hội và kiếm các mục

3. Tham gia nhóm Airdrop Guru Telegram (tùy chọn)

4. Nhận tới 1000 BORA * ~ n.a.

* Giới thiệu hơn 10 người bạn và có cơ hội nhận mã thông báo BORA trị giá $ 100 USD