BORA

 .

 # Dự án #BORA không bán ico, thương mại, danh sách mai #Coinsuper 1 in : Theo tường Twitter Tweet bài viết, Tweet trên Twitter. Chú ý trong 10 ngày, bạn có thể sử dụng 25 trang của bạn Truy cập trang web BORA và trả lời câu hỏi cấu trúc của bạn: mạng cấu trúc của BORA Chain Network là gì? * Bẻ khóa, dây chuyền, chuỗi chính: Ethereum, chuỗi bên: Chuỗi BORA là gì Tài sản có thể đổi lại có thể trao đổi mã thông báo BORA và điểm BORA với nhau không?