Kiểm tra vé giao thông trực tuyến của bạn tại Njmcdirect

Nhận được một vé njmcdirect giao thông là một người chiến thắng trong số những điều hoang mang và đáng lo ngại nhất có thể xảy ra các trình điều khiển. Đó là một sự xáo trộn khiến chúng ta tốn cả thời gian và tiền mặt, nhưng may mắn thay, trước đó có một cách tiếp cận để quản lý loại bỏ trong bất kỳ sự kiện nào trong phân khúc cơ bản; thời gian. Ban đầu, nó không thể là bất kỳ điều gì không thể phủ nhận, để trả một vé giao thông, bạn sẽ cần phải đi xuống so với việc trả tiền tại tòa thị chính khu vực, đây là một vấn đề rất lớn. Về mặt pháp lý, bên ngoài số tiền bạn chi tiêu mà không hiểu rằng đồng hồ tính tiền vào ngày hôm đó, phương pháp này đã bị tổn thương một cách tự do và không cần thiết. Thực hiện các bước cần thiết để không thử gửi thư trong séc; về cơ bản hãy đến trang web của Tòa án thành phố New Jersey để xem tình trạng vé của bạn

Dữ liệu đã sẵn sàng

  • Điểm dừng hoặc vé giao thông của bạn đang được đề xuất
  • Số hiệu của bạn
  • Tính phí dữ liệu thẻ (nếu bạn có kế hoạch thanh toán trên web)

Trả vé một cách dễ dàng

Nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng của một vé, bạn có thể đến hiệp hội đó bất cứ lúc nào bạn muốn. Đối với tình huống mà bạn đang đáp ứng một vé, chỉ có vài giờ chắc chắn rằng tất cả bạn sẽ có thể làm theo nhu cầu. Đảm bảo rằng trước khi bạn cố gắng trả vé, bạn sẽ thực hiện theo cách tương tự trong giờ làm việc:

Dần dần, cách để đáp ứng vé dừng hoặc vé giao thông của bạn chỉ cần một vài tiến bộ:

1.

2) Nhấp vào tiến hành liên tục để tiến tới trang đi, nơi bạn sẽ nhập dữ liệu vé của mình

3) Nhập số vé vào hộp lắp

4) Nhập số điểm đánh dấu của bạn vào ô hợp lý và sau đó nhấn nút tiến hành với Nhận get

5) Cung cấp dữ liệu Mastercard của bạn cho bit

6) In hoặc bổ sung biên nhận cho các hồ sơ nổi bật của riêng bạn

Đó là trung tâm để thấy rằng có một số chi phí thoải mái tham gia với kỹ thuật này. Vì vậy, để duy trì hoạt động của hiệp hội này, NJMC hợp nhất khoản phí gần 4 đô la với chi phí chung cho vé của bạn. Bao nhiêu chi phí sẽ kết thúc chi phí bạn phụ thuộc vào tiền phạt của vé - tiền phạt càng rõ ràng, phí càng quan trọng. Xin chào, với bất kỳ giá nào, bắt đầu từ bây giờ, bạn sẽ đưa ra mức độ mất thời gian khi nghi ngờ trong khi quản lý các vấn đề chính của việc sở hữu một chiếc xe.