Suối nước nóng Chena - ww.steam-sauna.com

Tắm hơi Canada - www.steam-sauna.com

Suối nước nóng Chena, Đặc điểm của nước rất khác so với các suối nước nóng khác của Mỹ. Chena Hot Springs được thành lập hơn 100 năm trước bởi hai anh em khai thác vàng, Robert và Thomas Swan. Năm 1905, Robert Swan bị bệnh thấp khớp và cần một nơi để làm dịu cơn đau và được thoải mái. Hai anh em lên đường tìm suối nước nóng. Phải mất hơn một tháng để đến suối nước nóng sau khi tìm kiếm nó trong phong cảnh khắc nghiệt của Nội địa Alaska. Suối nước nóng Chena trở nên nổi tiếng đến mức Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã cử các nhà hóa học đến phân tích nước. Đặc điểm của nước rất khác với các suối nước nóng khác của Mỹ.

Nguồn: Wikipedia.com

Nguồn hình ảnh: explfairbanks.com

www.steam-sauna.com