Máy bay Hypersonic Trung Quốc sẽ bay từ Bắc Kinh đến New York trong hai giờ

Chiếc máy bay hai cánh chỉ aced kiểm tra đường hầm gió ở tốc độ gần 5.600 dặm một giờ.

Cấu hình biplane I Máy bay siêu âm là duy nhất ngay cả đối với thủ công siêu âm. Trung Quốc báo chí

Bởi Jeffrey Lin và P.W. Ca sĩ

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã thử nghiệm một chiếc máy bay siêu âm trong một đường hầm gió với tốc độ Mach 7, hoặc