#CNY

Bất kể bạn ký tên gì, như tôi đã nói, hãy chú ý đến sức khỏe của bạn. Sức khỏe thể chất, tinh thần và tình cảm. Hãy chú ý đến những từ mà bạn chọn. Hãy chú ý đến các mối quan hệ. Cố gắng luôn luôn đạt được sự cân bằng trong cuộc sống của bạn. Cân bằng cuộc sống công việc. Cân bằng lựa chọn nghỉ ngơi trong một nhiệm vụ quan trọng - bạn biết đấy, sức khỏe hơn sự giàu có

Đọc thêm tại đây.