Du lịch văn hóa

Du lịch văn hóa là một loại hình du lịch nhấn mạnh trải nghiệm cuộc sống bên trong một nền văn hóa nước ngoài, thay vì từ bên ngoài như một du khách tạm thời. Những người làm văn hóa rời khỏi môi trường gia đình của họ ở nhà, chỉ mang lại cho bản thân họ và mong muốn trở thành một phần của văn hóa mà họ ghé thăm.

Triết lý của Ibedii bao trùm niềm vui học tập thông qua nghệ thuật du lịch văn hóa. Tour du lịch của chúng tôi được dẫn dắt bởi các nhà giáo dục chuyên nghiệp và hướng dẫn đặc biệt.