>>>> thưa ông, tôi phải đi bộ trong hai giờ sáng nay và chỉ có thể nhớ hoặc yêu cầu nhớ 11 và sau đó bị lạc sau 2 vì vậy sau này tôi sẽ đưa ra hai đầu của mình và sau này là bây giờ,

>>>> tất nhiên những người già như tôi sẽ lườm một thanh niên khỏe mạnh để ngồi vào chiếc Concorde, nó rất tốn kém và bạn có thể đứng trong thiết bị VR, AR của mình và có động lực. Đậu phộng xin vui lòng, garcon của bầu trời ..

>>>> Hai: nếu tôi trở thành phó chủ tịch của một công ty lợp mái - xin vui lòng không có mái nhà nào Long Island, và Barton, bạn là một Motherfucker có động lực .. và bây giờ tôi phải chuẩn bị cho một bài viết dài về các tỷ phú hầu như không gặp ở Davos. >>>>

>>>> Này, mẹ kiếp, tên của K K có nghĩa là gì trong tên của bạn, xin vui lòng cho biết tất cả !!! >>>>