Giải mã Airbnb của bạn: Cuộc phiêu lưu trong Voyeurism

Với Airbnb đã trở thành một cuộc cách mạng của thế giới - trong thế giới của du lịch nghỉ mát và, theo nhiều cách, trong cuộc đời của chính tác giả và sự nghiệp viết lách

Minh họa: Andy J. Miller

Bởi Stephen McCauley

Anh gặp tôi ở cửa cầm ly rượu. Chào mừng, anh nói. Bạn có thể nói ngắn gọn hơn tôi nghĩ bạn có thể.