Có phải họ điều hành những con bò đực và lái xe vào những thời điểm khác nhau như câu chuyện của bạn không? Tôi nhớ họ ở cùng nhau - những người lái xe sẽ giữ những con bò đực êm dịu hơn, cho đến khi một con bò đực tách khỏi đàn và sau đó tất cả các lần phá vỡ địa ngục mất đi.