Đua thuyền rồng

Sau khi trở về từ Việt Nam, tôi đã có một sự kiện ở trường mà tôi đã đăng ký trở lại trong vài tuần đầu tiên đến trường, đua thuyền rồng. Nó là một trong những sự kiện phổ biến nhất hàng năm và chỉ giới hạn ở 120 người.

Thuyền rồngBến cảng chúng tôi chạy vào, bên cạnh bến cảng vịnh BayTất cả các trao đổi đua nhau. Bạn có thể nhận ra tôi đang ở đâu không?

Đó là một sự kiện thú vị để tham gia trong ngày mặc dù chúng tôi chỉ chèo trong ~ 1,5 giờ. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đã tham gia một cuộc đua 500 mét và thuyền của chúng tôi đứng thứ hai ngay cả khi có ít hơn 3 người so với các thuyền khác!