Bãi biển Shelly, Ballina, Úc

Trôi ra biển với túi cát,

Không trọng lượng và nặng.

Hiện tại giữ tôi và kéo tôi

Đến vùng đất tôi chưa từng có trước đây.