Trung tâm thương mại Dubai

Đây là quang cảnh tại Dubai Marina Mall, những tòa nhà đẹp như vậy bao quanh hồ hoặc vùng nước này. Tôi không thể phân biệt nếu nó là một phần của đại dương bởi vì nó nằm bên cạnh những tòa nhà lớn này. Bạn cũng có thể nhìn thấy những chiếc thuyền gần đó. Chúng tôi đã cho rằng đi thuyền dọc theo hồ hoặc sông (chưa chắc chắn lắm) nhưng chúng tôi đã đến trễ để lấy vé. Chúng tôi đã ở đó sớm nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể nhận được vé cùng lúc với chuyến đi thuyền lúc 4:00 chiều.

Thật là một nơi tuyệt đẹp