Anh bạn, đó giống như tập phim Black Mirror. Bạn biết đấy, người có John Ham!

Viết tuyệt vời, lập luận hấp dẫn và có thể là điều chân thực nhất về sự phụ thuộc trong thời đại kỹ thuật số.

Phải mất hai đến tango, trừ khi nó không thành công. Tình huống của bạn thật khó chịu nhưng cách bạn xử lý nó thực sự sâu sắc. Kudos cho bạn sự kiên nhẫn và sự kiên trì của bạn.

Cuối cùng, AirBnB là một trong những khách hàng bị mất gần hơn để bị phá vỡ. Và vì vậy, sẽ có những người khác. Sớm!