Trung tâm dịch vụ tủ lạnh ElectroLux tại thành phố Hyderabad

Việc sử dụng tủ lạnh đo vuông tăng lên từng ngày, vì vậy Tủ lạnh Electrolux cũng có nhu cầu rất lớn trên thị trường. Chúng tôi có rất nhiều tủ lạnh hoàn chỉnh. Trong điều kiện khí quyển, cần phải lưu trữ thực phẩm của chúng tôi trong hộp đá Trong số đó có sự ngược đãi đối với máy lạnh Electrolux trên toàn cầu.AK Technoservice là công ty dịch vụ và chúng tôi cung cấp dịch vụ cho Trung tâm dịch vụ tủ lạnh Electrolux Tại Hyderabad, bạn sẽ thích những lợi thế bổ sung về phụ tùng và phụ kiện. chúng tôi sẽ được cung cấp trong bất kỳ mùa nào để cung cấp cho bạn dịch vụ cao hơn. bạn có thể liên hệ với các số dưới đây để yêu cầu sửa chữa tủ lạnh Electrolux của bạn.