Đường mòn voi voi

Lối đi tự nhiên này là hoàn hảo cho những ngày hè (và có tích hợp bất ngờ)

Tại sao nó lại dành cho gia đình

Con đường mòn ngắn lên hoặc xuống ngọn đồi này cung cấp bóng râm rộng rãi từ mặt trời mùa hè Zurich. Khi trời nóng vào tháng 8 hoặc tháng 9, khi đi dạo trong suối voi sẽ làm mát cơ thể và tâm trí. Không nơi nào nước đủ sâu để cho phép bơi, nhưng điều này cũng có nghĩa là trẻ em được an toàn khi được giám sát.

Ảnh của Roland zh, CC BY-SA 3.0

Tại sao bạn nên đi

Con voi đi bộ không cảm thấy giống như đi bộ đường dài và cũng không cảm thấy như nó bên trong Zurich. Đó là một thay đổi tốt đẹp từ khám phá đô thị nhưng bạn vẫn đi xe điện vào thị trấn để ăn kem hoặc một chuyến đi mua sắm nhanh chóng.

Mẹo của chúng tôi

Chúng tôi đã giải thích lý do tại sao nó gọi là con voi voi? Tìm hiểu bản thân ở phần trên của cuộc đi bộ của bạn - nhưng đừng làm hỏng bất ngờ cho con bạn!