Hồ ngọc lục bảo

Hồ Emerald, một viên ngọc quý

bất ngờ, hư không.

Khám phá vô giá.

Được tổ chức trong thời gian.

Nước lặng yên tĩnh vẫy gọi.

Xương sống dưới nước dồi dào.

Tảo nở hoa, miếng lily.

Nhà để ếch kêu.

Hơi thở của nước, sắc thái của ngọc.

Cát trắng sạch.

Vỏ rùa, quý phái của rùa,

chân nhăn nheo, đẩy uể oải.

Nước mắt quét bãi biển

cho tổ yến phù hợp.

Thiên đường không tưởng tượng.