Đền Vàng- Amritsar

Sự tồn tại

- một bài thơ

Tôi tin vào sự tồn tại của bạn,

Đối với bất cứ nơi nào tôi nhìn thấy, nó không có gì ngoài sự giống nhau của bạn.

Những ham muốn đã hình thành,

Tôi cảm ơn bạn đã cho tôi bất cứ điều gì tôi đã cầu nguyện.

Là vật liệu,

Bạn đã làm cho tất cả siêu thực.

Hướng dẫn tôi qua dày và mỏng,

Bạn tước đi mọi khổ sở và nụ cười không mong muốn.

Do đó, tôi kết nối với Bạn,

Vì tôi không ai khác hơn là một Người được tạo bởi Bạn.

Tôi tin vào sự tồn tại của bạn,

Đối với bất cứ nơi nào tôi nhìn thấy, nó không có gì ngoài sự giống nhau của bạn.