Khám phá NYC Coffeeshops với Catherine Cheng | Locasaurus Recs (Tập 2)

Locasaurus Recs | Ngày 27 tháng 1

Chào mừng đến với Locasaurus Recs! Đây là một podcast về các điểm và đề xuất địa phương tuyệt vời cho mọi dịp, được cung cấp bởi Locasaur - cách dễ nhất để chia sẻ và thể hiện tình yêu với các điểm địa phương của bạn. Yêu cầu chúng tôi cho recs hoặc chủ đề ở đây.

Đăng ký: Podcast của Apple / Soundcloud / Google Podcasts

Cuốn sách Smart Street Smart Catherine Catherine Cheng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm những quán cà phê vĩ đại nhất trên khắp NYC! Cô tham gia nhóm để trò chuyện về những chiếc cà phê yêu thích của mình để làm việc và vui chơi (5:52), gợi nhớ với Simon về những ám ảnh ở vùng cao quanh Columbia (11:35), và món ăn trên NYC gần nhất với một quán cà phê Vienna cũ : 01).

Theo dõi Catherine trên Locasaur:

Đăng ký: Podcast của Apple / Soundcloud / Google Podcasts