Chuyến đi của gia đình

Những chuyến đi đường gia đình thực sự là trải nghiệm phong phú cho tôi. Ngay cả khi các con tôi vẫn còn là những đứa trẻ nhỏ, chúng tôi đã có rất nhiều chuyến đi đường đặc biệt là trong những tháng mùa hè vì đó là kỳ nghỉ ở trường. Tôi có rất nhiều hình ảnh để ghi lại sự kiện này. Chúng tôi thậm chí còn có những chuyến đi chơi mùa hè nơi anh chị em và gia đình của họ ở cùng chúng tôi như một trong những chuyến đi của chúng tôi khi chúng tôi đến nhà thờ Đức Mẹ Manaog sau đó đi bơi ở La Union và chúng tôi thậm chí còn có một chuyến đi trong ngày đến Thành phố Baguio. Mẹ tôi thậm chí đã ở với chúng tôi trong chuyến đi đó. Đó là những ngày thực sự gắn kết gia đình và bạn tận hưởng lẫn nhau. Chỉ cần ở cùng với rất nhiều câu chuyện và thức ăn xung quanh chúng ta.

Làm thế nào tôi thực sự nhớ những ngày đó. Ngày nay mọi người dường như đang bận rộn với cuộc sống cá nhân của chúng ta. Ngay cả một số trẻ em của chúng tôi hiện đang làm việc ở nước ngoài hoặc ra nước ngoài, vì vậy làm thế nào chúng vẫn có thể tham gia các chuyến đi đường gia đình của chúng tôi.

Gia đình là cuộc sống thực sự.