Nữ doanh nhân ở Florence

Tôi đã luôn luôn làm việc với đôi tay của mình. Điều này bắt đầu với sự không hài lòng của tôi với những chiếc túi tôi sẽ mua. Tôi muốn thay thế. Tôi không hài lòng với những gì trên thị trường và muốn thử tự làm túi. Và tôi phải nói rằng, kết quả rất tốt. Nếu tôi phải mô tả cửa hàng của mình bằng một từ, nó sẽ là ‘tuyệt đẹp.

Veronica, Nhà thiết kế, Florence lấp đầy bài đăng ở đây!