Frontier Airlines hiện cho phép hành khách tip cho tiếp viên nhưng bạn có nên không? (đã sao chép)

Đây thực sự xác định lại vai trò của họ. Một số người coi đó là một sự xúc phạm. Họ không ở đó làm phục vụ bàn. Họ ở đó vì sự an toàn và an ninh của hành khách, cô nói. Điều này làm cho tôi cảm thấy một cái gì đó là không tốt xin lỗi vì điều đó.

Bởi vì đối với tôi không có vấn đề gì về việc lấy lời khuyên từ khách hàng của anh ấy bởi vì họ chỉ đánh giá cao dịch vụ của bạn nếu bạn không muốn lấy nó, sau đó don không lấy nó mà không phải mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ muốn chia sẻ điều này xin lỗi cho lời nói của tôi. Nhưng chúng ta không nên chỉ nhìn thấy nghề nghiệp của một người.

Đây là thông tin chi tiết, https: // phil <.bbslocal.com