Bảo tàng Hayanome Noren

Bảo tàng Hayanome Noren (Bảo tàng Rèm cô dâu)

Có lẽ là bảo tàng Noren duy nhất trên thế giới!

Tsu-bu 49, Madashimachi, Thành phố Nanao, Ishikawa, 926 Điện0818, Nhật BảnTel: + 81.

Khoảng một giờ từ ga Kanazawa đến ga Nanao bằng tàu hỏa tốc hành hạn chế Noto Kagaribi, từ đó, 8 triệu đi bộ đến bảo tàng.

Phòng triển lãm tạm thời

Một phong tục khu vực có một cô dâu noren treo trong nhà chú rể và cô dâu đi qua trong lễ cưới, norenis không được sử dụng nữa sau đó, nó được gấp lại và lưu trữ. upin trd điều kiện đám cưới và tái hiện các nghi lễ.

Blog Đăng từ: https://noren.store