Đi về nhà

Hội nghị là tất cả và thời gian để trở về nhà ngày hôm nay.

Chúng tôi sẽ rời khách sạn lúc 4:30 sáng để lái xe đến sân bay Pensacola và đến đó để bay sớm.

Sẵn sàng để về nhà và gặp chồng tôi - nhớ anh ấy trong những chuyến đi.

Dưới đây là một số hình ảnh của quan điểm từ phòng khách sạn của tôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời và chúng tôi đã có thể ra ngoài và dành thời gian ra hồ bơi nhìn ra bãi biển.

hình ảnh từ phòng khách sạn của tôi

Sau hội nghị của chúng tôi, chúng tôi lái xe xuống Floribama để thăm. Xem hình dưới đây.

Floribama

Chúng tôi rời Floribama và trở về khách sạn và ngồi bên ngoài hồ bơi nhìn ra bãi biển và đi chơi.

Đó là một ngày khá tốt nhưng tôi vui vì chúng tôi sẽ về nhà hôm nay.

Có một ngày tuyệt vời!

Robin Sparks Cuadra