Đây là thời điểm tốt nhất để mua vé máy bay

Ảnh: Anete Lūsiņa

Bởi Zack Friedman

Khi nào là thời điểm tốt nhất để mua vé máy bay?

CheapAir.com đã phân tích hơn 917 triệu vé máy bay tại hơn 8.000 thị trường trong Nghiên cứu hàng không năm 2018. Đây là những gì họ tìm thấy.

(Gợi ý: Ghi nhớ cho người mua vé vào phút cuối. Bạn có thể muốn bắt đầu mua trước).

Thời gian tốt nhất để mua một máy bay