Này Lipika,

Như tôi đã đề cập trong blog, tôi đã đặt căn cứ @ Tshetrim của mình ở Thimpu cho toàn bộ thời gian lưu trú của tôi vì nó đi bộ từ đường cao tốc dễ dàng kết nối tôi đến mọi nơi mà tôi có trên hành trình của mình. Ngoài ra, tôi là một người giao thông công cộng vì nó cho tôi cơ hội tốt hơn để thực sự kết nối với người dân địa phương.

Nhưng sau đó, nó chỉ là tôi. Bạn có thể chọn chuyển căn cứ của mình sang Paro để tham quan địa phương và cho chuyến đi của Tiger Nest.

Tôi yêu thích trải nghiệm Airbnb vì người Bhutan rất nồng hậu và thân thiện và khuyến khích những câu hỏi và câu hỏi liên tục của tôi.