Triip Protocol Đặt chỗ ở ra mắt ngày hôm nay

Xin chào mọi người, Triip Protocol vừa ra mắt phiên bản alpha của chúng tôi về đặt chỗ ở. Chúng tôi đang thử nghiệm mạnh mẽ để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp giá khách sạn tốt nhất trên thế giới.

Chơi phiên bản alpha của chúng tôi ngay bây giờ http://www.triip.me/hotel Vẫn còn lỗi, xin vui lòng cho chúng tôi và cho chúng tôi biết phản hồi của bạn tại https://t.me/triipmilesICO.