Hi .. Hãy cho em biết về kỳ nghỉ của bạn. Paro là tốt hơn hoặc Thimphu cho ở lại. và các lựa chọn ở lại tốt nhất là gì?