Làm thế nào năng lượng địa nhiệt (và thức ăn) Iceland

Lời của Tom Eagar
Ảnh của Haarala Hamilton

Giống như nhiều sự phát triển lớn, năng lượng địa nhiệt ở Iceland đến một cách tình cờ. Trở lại năm 1907, một người nông dân tháo vát đã có ý tưởng sáng chói để sưởi ấm ngôi nhà của mình bằng cách thu thập hơi nước từ một suối nước nóng chảy bên dưới nó. Anh ta xây một cái ống bê tông dài vài mét nối hai người, và làm như vậy