Làm thế nào tôi mất chồng chưa cưới nhưng giành được tuần trăng mật

Chồng của bạn đâu rồi? Tại sao anh ấy lại ở đây?

Minh họa: Brian Rea

Bởi Nell Stevens

Thư mục rác email của tôi giống như một cái nhìn thoáng qua vào một thế giới tuyệt vời, nơi Ray-Bans miễn phí và Michael Kors luôn có một giao dịch bán hàng. Điển hình là tôi không thể mở bất cứ thứ gì trước khi nhấp vào xóa xóa tất cả, nhưng ngày hôm đó tôi đã chú ý: